Hanke

Tasa-arvoinen päiväkoti 2018–2019

Uusi hankekausi starttasi elokuussa 2018 Opetushallituksen rahoittamana. Syksyllä 2018 ja keväällä 2019 hankkessa järjestetään 5 opintopisteen verkkokoulutuksia täydennyskoulutuksena varhaiskasvattajille yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Verkkokoulutuksilla halutaan tavoittaa varhaiskasvattajia entistä paremmin ympäri Suomen. Hankkeen aikana myös selvitetään, miten hankkeissa järjestetyt koulutukset ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen arkeen.

Lue lisää verkkokoulutuksista täältä: http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/koulutus/

Hankkeen projektipäällikkönä toimii FM Nea Alasaari
projektipaallikko@naisunioni.fi
p. 044 711 9437

Tasa-arvoinen päiväkoti 2017–2018

Hankekauden 2017–2018 aikana järjestettiin maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille Helsingissä, Oulussa, Turussa, Tampereella ja verkossa. Keväällä 2018 järjestettiin teemoja syventävä jatkokurssi. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa 2014–2016

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke toimi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2014–2016. Hankkeessa toteutettiin täydennyskoulutuksia varhaiskasvattajille valtakunnallisesti ja järjestettiin kaksi varhaiskasvattajille suunnattua täydennyskoulutusseminaaria vuosina 2015 ja 2016. Lisäksi pidettiin luentoja ja tietoiskuja sekä osallistuttiin Varhaiskasvatusmessuille ja Educaan.

Koulutustoiminnan tavoitteena oli tarjota osallistujille konkreettisia työkaluja oman työyhteisön tasa-arvotilanteen havainnointiin ja kehittämiseen. Toisena tavoitteena oli, että koulutukseen osallistuneet varhaiskasvattajat voivat jatkaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ylläpitämistä päiväkodin arjessa sekä kouluttaa ja opastaa omaa työyhteisöään aiheesta. Sen tueksi tuotettiin vihkomuotoinen Kouluttajan opas. Opasta jaettiin maksutta koulutukseen osallistuneille sekä messujen yhteydessä. Oppaan painos on loppunut, mutta voit ladata sen PDF-muodossa yllä olevasta linkistä.

Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipisteen kanssa. Sosionomiopiskelijoille pidettiin luentoja sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta ja opiskelijoiden oli mahdollista tehdä opinnäytetöitä aiheesta. Kevään 2016 seminaari järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa.

Hankkeen lopputuotoksena valmistui tekstikokoelma Tasa-arvoa päiväkotiin , jossa yhteistyöpäiväkotien kasvattajat kuvaavat omia kokemuksiaan sekä esimerkkejä siitä, miten sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta voi konkreettisesti toteuttaa.

Vuosina 2014–2016 hankkeelle tuotetut opinnäytetyöt löydät näistä linkeistä:

Hannonen, Saana & Kauppila, Elisa (2016): Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja omaehtoinen leikki.

Lundström, Satu (2016):”Myös pojat voivat pukea prinsessamekon” : Päiväkotien työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta.

Åker-Harju, Sara (2016): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus päiväkoti Tonttulan arjessa.

Selvitykset:

Alasaari, Nea & Katainen, Reija (2016): Selvitys sukupuolten tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa.

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa 2012–2014

Tämä sivusto on syntynyt osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja Naisasialiitto Unioni ry:n hallinnoimaa hanketta Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa (2012–2014). Tämä koulutussivusto on rakennettu hankkeen videoaineistoon perustuen. Aineisto on kerätty suomenkielisistä päiväkodeista. Koulutussivuston havainnot sopivat yleiskuvaukseltaan myös muun varhaiskasvatuksen piiriin sovellettaviksi.

Tämän sivuston graafinen ja tekninen toteutus on suunnittelijakaksikon Tuokko ja Kiiki käsialaa. Osan sivuston kuvituksesta on tuottanut kuvataiteilija Katriina Rosavaara. Sukupuolen moninaisuutta käsittelevät toiminnalliset ja tiedolliset osiot on tuottanut Seta ry:n Transtukipisteen sosiaalipsykologi Eepu Autere vapaaehtoistyöryhmänsä kanssa.

Hankkeen päätavoitteina tämän koulutussivuston tuottamisen lisäksi on ollut laajentaa sukupuolisensitiivisyyden tunnettuutta niin periaatteiden tasolla kuin käytännön toimissakin. Sukupuolisensitiivisyyttä on edistetty suomenkielisellä varhaiskasvatuskentällä tutkimustiedolla, täydennyskoulutuksella sekä kasvatuspoliittisilla lausunnoilla.

Lisäksi hanke on tehnyt opinnäyteyhteistyötä. Sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija Nea Alasaari keräsi hankkeen videomateriaalin syksyllä 2012 ja tähän aineistoon perustuen julkaisi pro gradu- tutkielmansa Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija Johanna Korhonen puolestaan teki sukupuolisensitiivistä draamakasvatusta koskevan toiminnallisen opinnäytetyönsä otsikolla Sukupuolisensitiivinen draamakasvatus päiväkodissa.

Hankkeen työtä tukee ja ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu sekä vapaaehtoisista että yhteistyötahojen työntekijöistä. Naisasialiitto Unionin alainen vapaaehtoisten koulutustyöryhmä on moniääninen joukko eri aloilla, erityisesti kasvatus- ja koulutusalalla, työskenteleviä ihmisiä. Koulutustyöryhmän jäsenten lisäksi ohjausryhmään kuuluu edustajisto seuraavien tahojen työntekijöistä:

Folkhälsan
OAJ
Seta ry
Suomen Vanhempainliitto
Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa luentojen ja verkkokurssisisältöjen muodossa. Hankkeen edustaja on myös Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan alaisen kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsen.

Pilottihanke ”Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa” 2010–2011

Sivuston tuottanutta, lähes kaksivuotista hanketta edelsi pilottihanke Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa. Kahdeksan kuukautta kestänyt hanke toteutettiin vuosien 2010–2011 aikana ja sen rahoittajana toimi silloinen opetusministeriö.

Pilottihankkeen yhteistyökumppaneina aloittivat syksyllä 2010 Seta ry, Suomen Vanhempainliitto, OAJ ja Folkhälsan. Hanke aloitti Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kasvatus- ja koulutustyöryhmän jäsenenä pilottihankkeen aikana.

Pilottihankkeen tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kokemuksia lasten tasa-arvoisesta tai mahdollisesti epätasa-arvoisesta kohtaamisesta suomenkielisissä päiväkodeissa. Hankkeessa oli mukana kolme kunnallista päiväkotia pääkaupunkiseudulta. Dokumentointimenetelmänä hanke käytti päiväkodin toiminnan videointia. Projektityöntekijä kuvasi jokaisen päiväkodin toimintaa useampana päivänä viikossa. Kuvauskierroksia järjestettiin kussakin päiväkodissa kaksi. Lue lisää videonnista tästä: Ohjeistus videointiin.

Rahoituksen sekä pilottiprojektille että sen jatkohankkeelle hankki Naisasialiitto Unionin alainen koulutustyöryhmä. Ryhmä perustettiin syksyllä 2006 edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa koulutus- ja kasvatusinstituutioissa. Ennen pilottiprojektia Naisasialiitto Unioni oli mukana järjestämässä yhdessä Folkhälsanin, Hanasaaren ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa seminaaria Tavoitteena tasa-arvoinen päiväkoti vuonna 2008.

Seminaarin pääpuhujaksi oli kutsuttu tunnettu tasa-arvopedagogi Kajsa Wahlström Ruotsista. Seminaari herätti osallistujissa innostusta ja halukkuutta nostaa sukupuolisensitiivisyys tavoitteeksi ja kokeiluun myös suomenkielisissä päiväkodeissa. Folkhälsanin työ sekä ruotsalainen kirjallisuus olivat aiemmin vastanneet ruotsinkielisten päiväkotien koulutustarpeeseen. Seminaarin jälkeen Naisasialiitto Unionin koulutustyöryhmä ryhtyi aktiivisesti suunnittelemaan hanketta suomenkielisiin päiväkoteihin, ja on vastannut hankkeiden rahoitushakemuksista.