Koulutus

Verkkokurssit syksyllä 2018 ja keväällä 2019

Kuinka edistää tasa-arvoa oppimisympäristön suunnittelussa? Mikä tekee leikin ja ryhmätoiminnan ohjauksesta sukupuolisensitiivistä? Miten sisällyttää sukupuolisensitiivisyys toiminnan pedagogiseen dokumentointiin?

Tasa-arvoinen päiväkoti -hankkeen maksuttomasta täydennyskoulutuksesta saat ideoita ja työkaluja Vasuperusteiden sukupuolisensitiivisyyttä koskevien kirjausten toteuttamiseen. Koulutus järjestetään valtakunnallisena verkkokurssina Moodle-verkkoalustaa hyödyntäen. Kurssi on täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville.

Kurssilla perehdytään sukupuolisensitiivisyyteen, toteutetaan käytännönläheinen havainnointitehtävä omassa työyhteisössä, osallistutaan aktiivisesti keskusteluun muiden kurssilaisten kanssa ja kurssin lopuksi kootaan opiskellut asiat oppimistehtävään. Koulutus on 5 op laajuinen.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
- sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus ja sukupuolen moninaisuus
- leikki, leikin ohjaus ja oppimisympäristö
- ryhmätoiminta ja perheiden kohtaaminen.

Kurssiaikataulu

Kevät 2019

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa, verkkokurssi
Ajankohta: 14.1.–15.2.2019

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa, verkkokurssi
Ajankohta: 1–28.2.2019

Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa, verkkokurssi
Ajankohta: 1–31.3.2019

Lisätietoja koulutuksista ja ilmoittautumiset: projektipaallikko@naisunioni.fi
Kerrothan ilmoittautuessasi nimesi, sähköpostiosoitteesi, ammattinimikkeesi ja työpaikkasi. Kerro myös ajankohta, mille kurssille haluat osallistua.

Tasa-arvoinen päiväkoti -hanketta hallinnoi Naisasialiitto Unioni ry ja verkkokurssit järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Olemme tehneet työtä sukupuolisensitiivisen kasvatuksen parissa jo vuodesta 2010 alkaen.

Palautteita aiemmista koulutuksistamme:

- Omista ajatuksista löytyy stereotypioita, kun oikein miettii, vaikka kuvittelee ettei niitä ole.
- Ajatuksia lähti liikkeelle ja innosti lähtemään kokeilemaan eri havainnointimenetelmiä.
- Sain eväitä leikkitilan muokkaamiseen tasa-arvoisemmaksi.

 

Tilaa koulutus

Naisasialiitto Unioni järjestää sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen koulutuksia päiväkotien henkilöstölle, alan opiskelijoille ja muille teemasta kiinnostuneille. Koulutus voi olla 1-3 tunnin luento- ja keskustelutilaisuus tai pidempi workshop, asiakkaan tarpeiden mukaan. Pyydä tarjous: projektipaallikko(a)naisunioni.fi tai paasihteeri(a)naisunioni.fi.